Workshop

Välkommen på konsert och workshop med Shapes of Sounds

Hur kan man teckna ett ljud? Hur kan en bild låta?

Shapes of Sounds är ett projekt som vänder sig till elever på låg- och mellanstadium och
som undersöker och leker med samspelet mellan ljud och bild.

Tecknaren Jenny Soep och musikern Alexandra Nilsson improviserar tillsammans fram
ljud och bild i stunden genom att använda akustiska instrument som trumpet, mindre
blåsinstrument och slagverk, syntar, diverse ljudande objekt och live-elektronik och genom
projicerat, digitalt tecknande/målande på iPad.

Med frågorna ”Hur kan ett ljud se ut? Hur kan man teckna en låt?” bjuder vi sedan in
eleverna att teckna sina egna upplevelser av enstaka ljud och kortare improvisationer.

Med frågan”Hur kan en bild låta?” lyssnar vi till Alexandras musikaliska tolkningar av
elevernas teckningar och samtalar avslutningsvis tillsammans om vad vi sett och hört.

Projektet vill inspirera eleverna till eget skapande inom musik och bild, och att utveckla deras
förstående i lyssnande och seende, samt visa på att det inte finns något rätt och fel i
uttryck eller upplevelse.

Målgrupp: 6-12 år
Speltid: 45 min (10 min konsert, 30 min workshop, 5 min avslutande samtal)
Maxpublik: 35
Speldatum:
20 och 21 mars 2019 på Fylkingen, Torkel Knutssonsgatan 2, T-bana Mariatorget.
kl. 9.30, 11.00, 13.00, 14.30

Produktionen är framtagen med stöd av Musikverket och kostnadsfri vid bokning till dessa två dagar.

För info och bokning:
info@shapesofsounds.com
www.shapesofsounds.com/workshop

Foto: Leif Johansson