Shapes of Sounds

SHAPES OF SOUNDS (English)

Shapes of Sounds is a constant sonic/visual exploration between two artists established in opposing art forms, composer/musician Alexandra Nilsson and visual artist Jenny Soep.

Using live electronics and acoustic instruments with projected digital drawing, both Alexandra and Jenny use their dynamic art forms as tools to investigate and express the simultaneous dialogue with each other, sometimes leading, sometimes following, sometimes abstract, sometimes narrative, always listening and looking.

SHAPES OF SOUNDS (Swedish)

Shapes of Sounds är en audiovisuell duo bestående av tecknaren Jenny Soep och musikern Alexandra Nilsson. De improviserar tillsammans fram ljud och bild i stunden genom att använda akustiska instrument och live-elektronik och genom projicerat digitalt tecknande/målande. Abstrakt, narrativt, ledande och följande, alltid lyssnande och seende.

Jenny och Alexandra låter sig inspireras av rummet, platsen och situationen i sina framföranden. De undersöker likväl de minimala ljuden och detaljerna, som de kraftfullare uttrycken och större penseldragen.

#SoundArt #ArtSound #Sound #Art