Videos

Shapes of Sounds, 2018, Uruppförande, 16´
Alexandra Nilsson, div instrument och live-elektronik, Jenny Soep, live drawing
Film made by as part of the Svensk Musikvår Festival March 2018
Videoproduktion och livestreaming: Johan E. Andersson. www.kapellet.se